Podél řeky na kole

Cyklotrasa do Rovereta, mezi vinicemi a hrady Trentina

Přes celé Trentino, od severu k jihu se táhne cyklotrasa řeky Adige, místní úsek historické cesty Claudia Augusta, která spojuje Pádskou nížinu s Bavorskem. Z Rovereta se dají projet některé úseky, které dávají návštěvníkům možnost objevit některá z nejzajímavějších míst kraje během jednoho dne.

První z těchto tras vede směrem do Trenta mezi uspořádanými vinicemi, v nichž se pěstuje proslulá odrůda červeného vína Marzemino, další aromatická bílá vína a známé šumivé víno Trento doc. Po pravé straně řeky cyklista míjí malá půvabná sídla, která mají za sebou bohatou historii: v Iseře vykopávky vily z římského období a charakteristické Muzeum pohlednic; v Nogaredu sály Paláce Lodron a zdivo Hradu Noarna, smutně proslulé svými „procesy s čarodějnicemi“; ve Ville Lagarině okázalá nádhera šlechtické rodiny Lodrone v Diocézním a farním muzeu Nanebevzetí Panny Marie, v němž ještě doznívají mozartovské melodie z vystoupení salcburského génia, který tu hrál jako dospívající mladík. Pomarolo a Nomi jsou vily starobylého sídliště, v němž venkovská šlechta a lidová zbožnost zanechaly cenné doklady laického a náboženského umění: zříceniny rytířských sídel se střídají s drobnými votivními kapličkami.

Cestu lemují početné sklepy a palírny, jejichž vábení je těžké odolat. U obce Calliano se nachází futuristický most pro chodce i cyklisty, který překlenuje biotop Taio, oázu pro různé živočišné druhy, zvláště exotické ptáky, kteří zde mohou odpočívat během sezónních migrací. Na protějším kopci kuželovitého tvaru upoutá pozornost mohutný hrad Castel Beseno, nejrozsáhlejší pevnostní komplex v Trentinu z dob středověku. Společně s hradem Castel Pietra, který k němu vzhlíží téměř ze samého dna údolí, byl ústředním bodem slavné bitvy u Calliana (1487), v níž tyrolské vojsko učinilo přítrž všem snahám Benátek rozšiřovat se dále do Alp.

Další trasa vede na jih, do oblasti vinné odrůdy Enantio, která je tu odjakživa domovem: Ala, město známé zpracováním hedvábí a výrobou sametu, nabízí cykloturistům prohlídku svého velkolepého historického jádra z 18. století. Kouzlu městečka podlehl i mladý Mozart, který se tu nikdy neopomněl zastavit na svých cestách do Itálie, byl často hostem místní šlechty. Mozarta i jeho dobu připomíná malé, ale hodnotné muzeum starých klavírů, které má sídlo v jednom z okázalých dobových paláců.

Cesta pokračuje dále po pravém břehu řeky Adige. Po krátkém úseku se dojede do městečka Avio, jemuž vévodí mohutné zdi hradu Sabbionara, který se svou vysokou věží byl hlavním strážcem při vstupu do celého údolí. Tuto památku vlastní nezisková organizace FAI, vyplatí se ji navštívit kvůli úžasnému cyklu středověkých fresek, které se podařilo zachránit v interiérech.

Potom je možné pokračovat po cyklostezce směrem k pádské nížině a za jeden den dojet až do Verony.

Pro více informací napište na info@visitrovereto.it

Vrátit se zpět