Stezka míru

Trekking po bitevních polích první světové války vede mezi pevnostmi, zákopy a vykopanými chodbami

Po horách nad Roveretem probíhala fronta první světové války. Na jedné straně rakousko-uherské sbory Kaiserschutzen, na druhé straně italští alpini po boku s oceňovaným 34. československým regimentem, který přispěchal Italům na pomoc. Českoslovenští legionáři, poddaní císaře pána, a tudíž z pohledu Rakušanů zrádci, kteří zasluhovali pověsit na šibenici, představovali pro Italy hrdiny, stejně jako Battisti, Filzi a Chiesa, původem z Trentina, kteří bojovali také za osvobození se z rakouské nadvlády. Jejich oběť byla uctěna zřízením památníku v Dantově hradu.

Po dlouhé tři roky probíhala válka ve vysokých nadmořských výškách, ve skutečnosti vyčerpávající sled výpadů a protiútoků, podzemních výbuchů a střetů muže proti muži s použitím chladných zbraní kvůli dobytí kousku země, z něhož se museli stáhnout třeba hned následující den. Život v zákopech zůstal nesmazatelně zapsán v paměti válečných veteránů, kteří v nich bojovali, a předán následujícím generacím v dílech a povídkách autorů, jako jsou např. Hemingway a Montale, kteří ho zažili osobně. Monte Pasubio, Corno Battisti, Zugna, Passo Buole, Altissimo, Creino a Monte Biaena, těmi všemi vrcholy, které obklopují Rovereto, probíhala první frontová linie.

Stezka míru v dnešní době prochází místy, na nichž se odehrával tento konflikt a cestovatele uvádí do přímého kontaktu se scénami dějů, které změnily osudy miliónů lidí a položily základy dnešní Evropy.

Zážitky z těchto tragických let ožívají v sálech Válečného muzea, v mramorových náhrobních deskách Památníku Dantova hradu, a především v úderech velkého zvonu Maria Dolens, který byl ulit z bronzu, roztaveného z děl pocházejících z bojišť celé Evropy a jenž každý večer vysílá do světa z kopce Miravalle své poselství Míru.

Pro více informací napište na info@visitrovereto.it

Vrátit se zpět